บริการรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ในการรับส่งผู้ป่วย-ผู้บาดเจ็บ.... บริการรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ในการเตรียมพร้อมงานแข่งขันกีฬา..... บริการรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกองถ่ายภาพยนต์ สารคดี.... บริการรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมงานแสดงคอนเสิร์ต..... บริการรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่งานแสดงสินค้า .....บริการรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นการย้ายโรงพยาบาล ตรวจตามนัด หรือท่องเที่ยวพักผ่อนเราก็สามารถพาคนที่ท่านรักไปด้วยกันได้เสมอ บริการจอดเตรียมพร้อมงานแสดง งานอีเว้นต์ งานแข่งกีฬา งานแสดงสินค้าด้วยรถพยาบาล ที่ใหญ่สะอาดพร้อมการตกแต่งที่สวยงามเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน อาทิเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องให้ออกซิเจนอุปการณ์ทำแผลและช่วยชีวิต เป็นต้นให้บริการด้วยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม และอัธยาศัยดี พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรไม่ว่าจะใกล้ไกล เรียกใช้บริการของเราได้*หมายเหตุ โดยปกติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือการจอดเตรียมพร้อมงานต่างๆนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น และขั้นพื้นฐานหรือสูงกว่า (FR-BLS-ILS-NA)
โดยมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ แต่ถ้าหากท่านต้องการใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล (PN) พยาบาลเทคนิค ( TN) หรือพยาบาลวิชาชีพ (RN) อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น บ้างเล็กน้อยครับตามคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงาน แต่เรารับประกันว่าเจ้าหน้าที่ของเราทุกระดับจะให้บริการท่านอย่างเต็มความสามารถ

เว็บไซต์ @ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานบริการรถพยาบาล www.This Ambulance.com